NIJKERK - Actie Kerkbalans 2024: Geef voor de kerk van morgen! In de week van 15 januari aanstaande worden door tal van vrijwillig(st)ers de brieven in kader van de Actie Kerkbalans 2024 bezorgd. Daarbij wordt ook aangegeven wanneer de retourenveloppe weer wordt opgehaald. Het helpt de lopers als de antwoordenveloppe op de afgesproken dag klaar ligt, zodat zij niet extra bij u langs hoeven te komen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor kerkelijke gemeenten. Daarom doen wij op u/jou ook dit jaar weer een beroep om met elkaar de lasten te dragen. Wij vragen een ieder dan ook serieus en biddend na te denken over de te geven bijdrage!

copyright

U bent hier!