NIJKERK De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023. Geïnspireerd door de profetische oproep aan het volk van God in Jesaja 1: 16 -18, daagt de week van Gebed ons uit om als christenen meer te doen dan wat normaal was en meer te zijn overeenkomstig Gods woord.

U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om samen onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. Eén kerk, één boodschap, één werk.

Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.  Hoewel als kerntekst gekozen is voor Jesaja 1:17, is de oproep om samen te komen in gebed juist een bemoediging om gezamenlijk de Heer te zoeken. Niemand in Minnesota of in Nijkerk staat onschuldig als het gaat om recht doen. Het profetisch woord is het woord van God, ook voor ons, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar vers 18 geeft een geweldig vergezicht voor wie gelooft en God zoekt.

Zoals in januari 2019 en 2020 hopen we dit jaar opnieuw met velen te kunnen bidden in elkaars kerkgebouwen.

 

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

Datum en tijd

Waar

Verzorgd door

Zondag 15 januari

19.30 – 20.30 uur

Oosterstraat 2a

3862 BJ NIJKERK

De Huiskamer

Maandag 16 januari

19.30 – 20.30 uur

v. Reenenpark 23

3862 CD NIJKERK

Herv. Gem. Vredeskerk

Dinsdag 17 januari

19.30 – 20.30 uur

Jan Steenhof 53

3862 MC NIJKERK

GKV

De Levensbron

Woensdag 18 januari

19.30 – 20.30 uur

Venestraat 44

3861 BX NIJKERK

Geref. Kerk

De Kruiskerk

Donderdag 19 januari

19.30 – 20.30 uur

Ds. Kuyperstraat 2

3863 CA NIJKERK

Herv. Gem.

De Fontein

Vrijdag 20 januari

19.30 – 20.30 uur

Meinsstraat 4a

3862 AE NIJKERK

 

CGK

De Kandelaar

Zaterdag 21 januari

19.30 – 20.30 uur

Oosterstraat 2a

3862 BJ NIJKERK

De Huiskamer

Zondag 22 januari

19.30 – 20.30 uur

Galvanistraat 23

3861 NJ NIJKERK

Family Church

copyright

U bent hier!