NIJKERK - De Alpha-cursus, ooit ontstaan in een kerk in Londen, is een fenomeen. Meer dan drie miljoen mensen in meer dan 130 landen hebben de cursus over de beginselen van het christelijk geloof gevolgd. Wat de cursus precies inhoudt is het best weer te geven aan de hand van de letters van het woord Alpha.

A: allen zijn welkom. Iedereen die meer wil weten over het geloof, maar ook mensen die zich afvragen wat ze eigenlijk geloven.

De L: leren en lachen. Er is ook ruimte om samen plezier te hebben.

De P: pizza’s en pasta’s. De cursusavonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd omdat samen eten mensen de gelegenheid geeft elkaar beter te leren kennen.

De H: helpen. Kleine groepen geven de gelegenheid om door te praten over eigen vragen.

Ten slotte weer de A: Alpha biedt een plaats waar geen enkele vraag over het geloof als te simpel of te bedreigend wordt gezien.

Na de maaltijd wordt een inleiding gegeven waarna er in kleine groepen doorgepraat wordt over onderwerpen als: Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom en hoe kan ik bidden? Wie is eigenlijk de Heilige Geest? Kan God ook vandaag mensen genezen? Hoe leidt God ons leven? Wat heeft de Kerk ermee te maken?

Tien weken

De Alpha-cursus duurt tien weken (één avond in de week plus een weekend) en is gratis. Alleen voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd. Voor informatie kijkt u op de website www.alpha-nijkerk.nl

copyright

U bent hier!