Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-19 13:43:19' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Nijkerkse kerken

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Kings Coach 21 juni as

De tweede Evangelisatie activiteit met de Kings Coach op het Plein in Nijkerk is op 21 juni a.s.

De Kings Coach staat er van af ca 9:30 tot 16:00 uur. We beginnen de dag met gebed in de bus.

Op 19 juni is er een speciale gebedsvoorbereiding in de voedselbank om 19:30 uur.

Gedurende de hele dag is er gelegenheid om mee te werken of langs te komen.

plein nijkerk

volgende vergadering

Zojuist thuisgekomen van de NICEA vergadering wil ik jullie alweer uitnodigen voor de volgende vergadering, namelijk op 10 oktober in de Levensbron  (Jan Steenhof)

 

Willen jullie ook in Julie eigen gemeente iemand uitnodigen voor de stuurgroepvergadering van de Kerstwandeling op 4 juli . (20u., Rembrandtlaan 51, Klaas Maarten)

Focus traject Hervormde Gemeente Nijkerk.

NIJKERK - De Hervormde Gemeente Nijkerk is recent gestart met het Focus traject. In deze gemeente is er behoefte ontstaan om het missionair gemeente zijn (het goede nieuws van Jezus aan anderen vertellen) beter vorm te geven. Na een zoektocht die een behoorlijke tijd heeft geduurd is uiteindelijk gekozen voor een Focus traject. Dit traject is ontwikkeld door de IZB – zending in Nederland - uit Amersfoort.

Zoals in veel gemeenten was ook in Hervormd Nijkerk het evangelisatie werk belegd bij een kleine commissie die zich bezig hield met allerlei verschillende activiteiten. Te denken valt aan het verspreiden van folders, het bezoeken van gemeenteleden en het openstellen van de Grote kerk in Nijkerk tijdens de zomervakantie.

Grote kerk nijkerk

Lees meer: Focus traject Hervormde Gemeente Nijkerk.

Jona

Jona... je zou hem de slechtste zendeling uit de hele bijbel kunnen noemen. Het verhaal is zo bekend en dat is soms jammer. Dan denk je: Oh.. dat van Jona weet ik allemaal al. Toch is het goed om er nog een keer bij stil te staan. Als we Jona met Jesaja vergelijken valt op dat Jesaja bereid was om meteen te gaan, toen de Heere God aan hem vroeg: Wie wil er gaan?

Jona krijgt echter direct een opdracht. De Heere God zegt namelijk (in mijn eigen woorden): Jona, pak je spullen en ga naar Ninevé om de mensen daar te vertellen dat ze allemaal verloren gaan als ze zich niet bekeren.

Jona pakt zijn spullen, maar vlucht de andere kant op. Hij heeft er geen zin in en zelfs nadat hij uiteindelijk in Ninevé is gekomen en God de stad spaart, is hij niet blij. Hij is boos, omdat de mensen zich bekeren. Onvoorstelbaar... de Heere God had hem gebruikt om een hele stad te redden en Jona zit te chagrijnen dat ze niet verloren gaan.

Als je het zo leest dan denk je: wat voor iemand is die Jona? Is die nu zendeling en christen? We kunnen sowieso twee dingen leren van het verhaal van Jona: 1. Wees God gehoorzaam! 2. Vertrouw op God dat Hij je zal helpen als je van Hem een opdracht krijgt.

Gebedsnacht voor de vervolgde kerk

Binnenkort van 1 op 2 juni is weer de jaarlijkse gebedsnacht voor de vervolgde kerk georganiseerd door Open Doors. Tijdens de gebedsnacht wordt,  d.m.v. video getuigenissen en beelden uit de betreffende landen en gebieden, een indruk gegeven van christenvervolging in de wereld van vandaag. Informatie die je nooit vind in de media, maar  inspireert tot voorbede voor broers en zussen die letterlijk aan den lijve meemaken wat het betekent om te lijden voor de naam van Jezus. Wij nodigen jullie van harte uit om mee te bidden juist in die nacht. Dit jaar is de gebedsbijeenkomst in de Huiskamer van vrijdagavond 20:00 uur tot zaterdagmorgen 04:00 uur.

Ook dit jaar zal een medewerker van Open Doors een persoonlijk verslag doen en met ons meebidden voor een deel van de avond/nacht. Voor de goede orde, er is geen verplichting om de hele nacht te blijven. Velen houden dat om gezondheids- of leeftijdsredenen niet vol. Maar kom, schuif aan en bid een tijd mee. Hoe lang of kort je er bij bent, jouw gebed telt. Voor koffie en thee/water en wat eten om wakker te blijven wordt gezorgd.

Subcategorieën

In deze sectie komt vooral evangelisatorisch nieuws over geloven in Nijkerk aan de orde.

Geloven in Nijkerk en op de Veluwe.

In deze rubriek nemen we graag nieuws op over geloofszaken, de kerken en evangelisatie op de Veluwe.

We hebben nog niet zoveel nieuws vanaf de Veluwe behalve Nijkerk dan.

Toch is nieuws ook uit plaatsen als Putten en Barneveld meer dan welkom.

Mailt u naar nicea (at) solcon.nl

 

Custom Search

 

Lokale informatie wordt door veel vrijwilligers aangeleverd.

Regelmatig vindt u in deze rubriek nieuws over nieuwe activiteiten in de kerken van Nijkerk.

Indien u nieuws heeft vanuit uw eigen kerk en dat op deze website wilt delen met anderen dan kunt u mailen naar nicea (at) solcon.nl.

Custom Search

 

 

Kerkelijke nieuws in de breedste zin van het woord afkomstig uit Nederland.,

 

Custom Search

De stad Nijkerk is het plaatselijke nieuwsblad in de gemeente Nijkerk.

In de Stad Nijkerk wordt regelmatig de pagina Geloven in Nijkerk gepubliceerd,

Deze pagina komt in samenwerking met de Nijkerkse Kerken tot stand.

De stad Nijkerk wordt wekelijks gratis huis aan huis verspreid.

De Stad Nijkerk onderscheidt zich van andere kranten door meer kwalitatief hoogwaardige artikelen op te nemen.

Custom Search

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |