Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Jezus Centrum Holkerstraat

Het Jezus Centrum Nijkerk is een actieve gemeente met een hart voor mensen.

In augustus 2005 is deze gemeente geplant door Johan en Willemijn Kok met een roeping van God op hun leven om een centrum voor Jezus te openen.

Jan en Ineke Brons jezus centrum.

Op de foto ziet u Jan en Ineke Brons.

Inmiddels heeft God veel lieve mensen toegevoegd om deel te zijn van het werk wat God hier doet.

We hebben het verlangen om God te dienen en mensen te helpen.

Ons doel is dan ook om iedereen bekend te maken met de liefde van Jezus Christus.

Hier geven we op verschillende manieren vorm aan.

Christengemeente De Ark

De Christen Gemeente De Ark te Nijkerk is een plaatselijke groep van gelovigen, die inhoud wil geven aan het doel van God met zijn kerk, namelijk:

• Aan iedereen vertellen wat God gedaan heeft en nog steeds doet..
• De veelkleurige wijsheid van God bekend maken.
• De overweldigend grote liefde van Jezus Christus beter leren kennen.
• Als een huisgezin voor elkaar zorg dragen.
• Ruimte bieden aan de werkingen van de Heilige Geest, Die ons wil leiden.

Daarom hebben wij diverse activiteiten zoals samenkomsten, Bijbelstudies en bidstonden.

De Ark vindt u in de buurt van het NS station aan het Willem Alexanderplein 14 in Nijkerk

De Ark Nijkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk De Kandelaar Nijkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk wil bewust staan in de voortzetting van de reformatorische traditie en daarom leven naar Schrift en belijdenis en dit invulling geven in de praktijk van het levens. De zondagse erediensten vormen het hart van het gemeentelijke leven.

kandelaar cgk nijkerk

Er is in verhouding veel jeugd; de gemiddelde leeftijd in de gemeente is ongeveer 33 jaar.  Er is een zondagsschool, catechisaties (voor jongeren vanaf 10 jaar) en er zijn vier jeugdverenigingen.  Verder zijn er verschillende Bijbelstudie groepen en verenigingen, waarin de bijbel en het christelijk geloof wordt bestudeerd, maar waarin ook wordt omgekeken naar zieken en hulpbehoevenden.

 

SchuldHulpMaatje

GEZOCHT: SchuldHulpMaatje

Rots in de branding voor medemens in nood.  Momenteel zijn één miljoen Nederlanders niet in staat om hun maandelijkse rekeningen te betalen.

Volgens de ramingen zijn daarnaast zo’n vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen.

Lees meer: SchuldHulpMaatje 

Sing in Zondagavond 13 januari 18.30 uur Goede Herderkerk

Het thema van de dienst: Ik ben er

Het is een laagdrempelige dienst, waarin veel bekende liederen gezongen zullen worden. Om er een aantal te noemen: Samen in de naam van Jezus, Machtig God, Sterke Rots, Abba Vader, De kracht van Uw liefde, Ik wandel in het licht met Jezus en Ik wil zingen van mijn Heiland.

 

sing in

 

Enkele zangers en zangeressen uit het koor Tin Speransa zullen de gemeentezang begeleiden, evenals de volledige band van het koor.Tevens zullen er ook nog aantal liederen solo gezongen worden. De Bijbellezing is uit Psalm 23. De verkondiging is gebaseerd op de tekst : Gij zijt bij mij. De voorganger in deze dienst is Ds. D. Riemens

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|