Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-08-16 19:19:08' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Emmaus Groeien in geloof

De Emmaüs Cursus is een cursus die mensen welkom heet in het christelijk geloof. Maar ook een cursus die een christelijke gemeente en haar leden kan helpen te groeien om leerlingen of discipelen van de Heere Jezus te zijn. Het is een cursus die op maat gemaakt kan worden voor elke gelovige en voor gelovigen in spe.

De Emmaüs cursus is gebaseerd op gedegen onderzoek. In 1999 deed John Finney een onderzoek met de titel ‘Finding faith today’ onder 600 toetreders tot het geloof in Engeland. Hij ontdekte dat drie zaken cruciaal zijn bij nieuwe gelovigen: tijd, relatie en gemeenschap. Emmaüs bestaat daarom uit een pakket waarmee je vier jaar vooruit kunt (tijd), dat het leggen van contacten met buitenkerkelijken bevordert (relatie) en dat werkt met missionaire gespreksgroepen (gemeenschap).

 Emmaüs is een weg waarop gelovigen met toetreders gaan wandelen, in de hoop op een unieke ontmoeting met Jezus! De Emmaüs Cursus gaat verder en dieper dan de bekende introductie-cursussen zoals de Alpha Cursus. Ze is genoemd naar de Emmaüsgangers die de evangelist Lucas vermeldt in zijn boek. In het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers speelt zich een bijzondere ontmoeting af, waardoor twee teleurgestelde mensen heel anders tegen hun leven gaan aankijken dan ze oorspronkelijk deden.

De Emmaüs Cursus biedt de mogelijkheid meer te weten te komen over het christelijk geloof en het leven in de kerk. Het is bedoeld om een kerkelijke gemeente meer bij missionaire activiteiten te betrekken, het voeden van nieuwe gelovigen en het leerling zijn van de Heere Jezus. De cursus gaat uit van de gedachte dat geloven een reis is. Een weg met elkaar. De cursus komt overwaaien uit Engeland en heeft daar een positieve invloed gehad. De cursus maakt gebruik van aantrekkelijk studiemateriaal. De beginnersmodule bestaat bijvoorbeeld uit acht avonden waarin de hoofdlijnen van het christelijke geloof aan de orde komen. De titel van deze module is ”Wat christenen geloven”. 

De IZB c.q. de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt hebben het materiaal gezamenlijk vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie.

Youth Emmaus

De Emmaüs Cursus kent ook een jeugd cursus. Deze cursus is bedoeld voor jonge christenen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar die meer willen weten over het christelijk geloof. Maar de cursus kan ook goed gebruikt worden door jongeren die nog niets met het geloof hebben en een ontdekkingsreis willen starten. In Nijkerk kennen we wel de Emmaüs cursus zoals die vanuit de Hervormde Gemeente wordt gegeven. De Youth Emmaüs kennen we in Nijkerk (nog) niet. Wellicht iets wat  door NICEA, de Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten kan worden opgepakt.

Wilt u meer weten?  Voor meer informatie kijkt u op www.openkerknijkerk.nl en www.cgk.nl

Ds. A.D. Goijert uit Nijkerk is al negenmaal naar het Afrikaanse land Rwanda afgereisd om daar Bijbels te verspreiden.

NIJKERK - Ds. A.D. Goijert uit Nijkerk is al negenmaal naar het Afrikaanse land Rwanda afgereisd om daar Bijbels te verspreiden. Rwanda is bekend van de genocide in 1994. Een miljoen inwoners zijn er toen gedood. Desondanks zijn de meeste mensen christen. Vanwege de armoede hebben veel kerkgangers geen Bijbel.

ds goijert
ds goijert

Kinderen hebben nog nooit een kinderbijbel gezien en voorgangers kunnen geen gebruik maken van een studiebijbel . In de hoofdstad Kigali is het kantoor van het Rwande- se Bijbelgenootschap. Daar worden Bijbels in de Rwandese taal verkocht. Ds. Goijert heeft er, sinds 2007, al 14.398 verspreid: door heel het land, in allerlei kerken. Het benodigde geld ontving hij van familie, vrienden, bekenden, zakenmensen, gemeenteleden en diaconieën.

D.V. 6-20 september 2018 gaat hij opnieuw naar Rwanda. Ditmaal vergezeld van 11 zendingsvrienden. Te weten: Mengre Duijst (Bunschoten), Jeanet Kok (Apeldoorn), Johan en Petra van Velden, Kian van Velden, Harry en Anja van Velden, Dirk Kemeling, Robert Kemeling (allen uit ’s Gravenzande), Trea Klompmaker (Oosterwolde) en Daniëlle Oost (Urk).

Lees meer: Ds. A.D. Goijert uit Nijkerk is al negenmaal naar het Afrikaanse land Rwanda afgereisd om daar...

Jennine Rook over ‘vrij zijn’

NIJKERK - Op woensdag 23 mei wordt om 20.00 uur in De Ark (Willem Alexanderplein 14) een informatieve bijeenkomst georganiseerd door het interkerkelijke team bevrijdingspastoraat in Nijkerk. Iedereen is welkom op deze avond met als thema ‘Born to be free’ (geboren om vrij te zijn). Jennine Rook is geregistreerd begeleidingsdeskundige en trainer; tevens is ze supervisor en coach en zeer ervaren op het gebied van pastoraat en van therapie. Vanuit de Stichting Kidron te Amsterdam, werkt ze samen met haar echtgenoot op het gebied van pastoraat en therapie en zetten zij hun jarenlange ervaring op dit gebied in. Jennine ‘s drive is het om mensen te laten ontdekken wat het betekent om ‘in Christus’ werkelijk vrij te zijn.

Christen gemeente de Ark

Wat is vrij zijn eigenlijk? Jennine legt uit dat je vrij voelen iets heel persoonlijks is. Als er twee mensen in dezelfde situatie zijn, kan de een zich vrij voelen en de ander niet. Je vrij voelen heeft blijkbaar meer met jezelf te maken dan met je omstandigheden. In Nederland leven we in een ‘vrij’ land maar wat is eigenlijk nodig om je vrij te voelen? Jezus zegt: ‘Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles’. Voor Jennine is dat de belangrijkste voorwaarde om je vrij te voelen. Er zijn zoveel mensen die meer van de ander houden dan van zichzelf. Dan ben je niet vrij om Gods Liefde voor jezelf werkelijk aan te nemen en ook voor jezelf te zorgen.

De vraag is wat kan mensen belemmeren om zich vrij te voelen? Jennine: “Wat anderen van ons denken (of wat we denken dat anderen van ons denken) is vaak de grootste belemmering om je ‘vrij’ te bewegen in je leven. De manier waarop je naar God kijkt kan ook een onvrijheid geven. Wanneer je bijvoorbeeld van God van alles moet en andere dingen niet mag. Dan is er angst voor Gods oordeel”. Christenen geloven dat God vrij maakt. God gebruikt daarbij soms mensen.

Als een mens zich niet vrij voelt door wat dan ook: kan hij dan het beste naar een hulpverlener of naar bevrijdingspastoraat? Jennine laat weten dat dit best een lastige vraag is. Het allerbelangrijkste is dat er een klik is tussen de hulpvrager en begeleider. Onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat de relatie tussen de hulpvrager en hulpverlener (al dan niet professioneel) belangrijker is voor het resultaat dan de kennis en vaardigheden van die hulpverlener. Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat je een ander niet verder kunt helpen dan jij zelf gekomen bent.

Graag vertel ik daar op 23 mei meer over. Ik gebruik daarbij ook veel praktische voorbeelden om zaken duidelijk te maken. Wat mensen vooral nodig hebben is dat er niet over hen geoordeeld wordt. Jennine: “Pastoraat en therapie kunnen best confronterend zijn, doordat oude pijn naar boven komt. Of wanneer je erachter komt dat de manier waarop je de dingen aanpakt niet handig zijn. Dan is het zó belangrijk dat je als hulpverlener liefdevol aanwezig kan zijn en geen adviezen gaat geven”. Je echt vrij voelen is zo fantastisch! Het is wat David zegt: ‘Met mijn God spring ik over een muur’. Dan kun je het leven samen met God aan: zelfs als het moeilijk is.

Voor u gelezen

NIJKERK- Voor u gelezen in “In Zijn spoor” van Ds. H.J. van der Veen.

Kerngedachte:

Bekeren is anders gaan denken over God, jezelf en je naaste.

Je leert kijken door de ogen van de Heere Jezus.

Je ontvangt een andere gezindheid.

Vanuit je hart verandert je leven radicaal en totaal.

Je verlaat je eigen weg en je gaat wandelen in de voetsporen van de Heere Jezus.

alpha cursus

Subcategorieën

In deze sectie komt vooral evangelisatorisch nieuws over geloven in Nijkerk aan de orde.

Geloven in Nijkerk en op de Veluwe.

In deze rubriek nemen we graag nieuws op over geloofszaken, de kerken en evangelisatie op de Veluwe.

We hebben nog niet zoveel nieuws vanaf de Veluwe behalve Nijkerk dan.

Toch is nieuws ook uit plaatsen als Putten en Barneveld meer dan welkom.

Mailt u naar nicea (at) solcon.nl

 

Custom Search

 

Lokale informatie wordt door veel vrijwilligers aangeleverd.

Regelmatig vindt u in deze rubriek nieuws over nieuwe activiteiten in de kerken van Nijkerk.

Indien u nieuws heeft vanuit uw eigen kerk en dat op deze website wilt delen met anderen dan kunt u mailen naar nicea (at) solcon.nl.

Custom Search

 

 

Kerkelijke nieuws in de breedste zin van het woord afkomstig uit Nederland.,

 

Custom Search

De stad Nijkerk is het plaatselijke nieuwsblad in de gemeente Nijkerk.

In de Stad Nijkerk wordt regelmatig de pagina Geloven in Nijkerk gepubliceerd,

Deze pagina komt in samenwerking met de Nijkerkse Kerken tot stand.

De stad Nijkerk wordt wekelijks gratis huis aan huis verspreid.

De Stad Nijkerk onderscheidt zich van andere kranten door meer kwalitatief hoogwaardige artikelen op te nemen.

Custom Search

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |