Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-17 11:17:00' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Lokaal nieuws

Lokale informatie wordt door veel vrijwilligers aangeleverd.

Regelmatig vindt u in deze rubriek nieuws over nieuwe activiteiten in de kerken van Nijkerk.

Indien u nieuws heeft vanuit uw eigen kerk en dat op deze website wilt delen met anderen dan kunt u mailen naar nicea (at) solcon.nl.

Custom Search

 

 

Kracht van het gebed


Een lezing met discussie, georganiseerd door IKOON “Interkerkelijke Beweging vanuit het gereformeerd belijden”op D.V.  29 november 2012 in een serie bijeenkomsten over “Augustinus’ levenslessen voor vandaag”,
.
Doel van deze bijeenkomst is om door verdieping en bezinning meer zicht te krijgen op de betekenis van het gebedsleven voor vandaag de dag. Wat betekent bidden voor mij?

Lees meer: Kracht van het gebed

Kerk naar buiten

 

In 2011 en 2012 organiseert het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk voor de tweede keer 80 regionale middagen en avonden rond missionair gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op wat in de eerste missionaire ronde is aangereikt. Het programma gaat in op eigen motivatie en geloof, en er is ruimte voor uitwisseling.

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerste ronde ‘kerk naar buiten’ die plaatsvond van najaar 2009 tot en met voorjaar 2010. Ging het tijdens die ronde het om de gemeente(opbouw), het programma steekt nu in op de eigen (missionaire) houding.

Het programma van de middag en de avond verschillen deze keer sterk van elkaar. Wel is er weer een programma voor predikanten en werkers in de middag, gevolgd door een avondprogramma voor kerkenraden, werkgroepen, commissies en overige geïnteresseerden: iedereen is welkom en elke gemeente wordt aangemoedigd zoveel mogelijk mensen uit te nodigen.

Predikanten zijn welkom vanaf 14.00 uur. Aan de hand van een korte presentatie van een onderzoek van Motivaction - waaruit blijkt dat de Protestantse Kerk slechts een beperkt deel van de Nederlanders bereikt - kunnen de predikanten in gesprek over de vraag hoe nieuwe doelgroepen te bereiken, worden voorbeelden van elders aangehaald en denkt men met elkaar na over toepassingen in de eigen context.

Kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen, evangelisatiecommissies en andere belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Zij zien filmfragmenten over o.a. zoekers en toetreders, kunnen in gesprek met de gemeenteadviseur, predikanten en jeugdwerkers. Het programma wordt telkens onderbroken door korte filmpjes.

De aanwezigen krijgen materiaal mee naar huis, evenals het ‘hart en zielpakket’ met twee cadeauboekjes, één om zelf te houden en één om aan anderen door te geven.

Op de website www.pkn.nl/missionair vindt u alle informatie over deze tweede missionaire ronde.

 

ziekenhuis in Zimbabwe

Nijkerkse jongeren in actie voor ziekenhuis in Zimbabwe

Een groot aantal Nijkerkse jongeren is druk bezig geld in te zamelen voor het zendingziekenhuis ‘Morgenster’ in Zimbabwe. Aan dit ziekenhuis is de Nederlandse arts Herman ten Hove verbonden. Hij is in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Het gaat om een initiatief van de zendingscommissie van de hervormde gemeenten ‘Grote Kerk’ en ‘De Fontein’, die via het project ‘Deelgenoten’ het werk van ds. Aalt Visser, die eveneens voor de GZB werkzaam is in Zimbabwe.
Het zendingsziekenhuis, waarmee al enkele jaren contact wordt gehouden, bevindt zich niet ver van het werkterrein van ds. Visser.

ziekenhuis zimbabwe

Lees meer: ziekenhuis in Zimbabwe

Hulp in Oost Europa

Hulp in Oost Europa

En dan zie ik ineens de grote caravan (nu leeg) weer staan aan de Sparreboomstraat. Wouter en Hanneke Kronenburg zijn weer thuis!  Begin april van elk jaar begint het weer bij hen te kriebelen. Er wordt dan goed nagedacht over wat wel en niet meegenomen wordt aan spullen die ze zelf in vijf maanden van afwezigheid nodig hebben en wat ze willen uitdelen in de Oost-Europese landen.

 

Lees meer: Hulp in Oost Europa

Stichting Hoepel

Deze Nijkerkse stichting verleent hulp in Oost-Europa, maar ook in Nederland. De hoofdactiviteit is het inzamelen van kleding. De doelgroep verschilt per keer. Soms gaat het om hulp aan een individueel persoon. Een volgende keer wordt een groep mensen of een collega stichting geholpen. 

Een eenvoudige maar veelbetekenende vorm van hulpverlening is bijvoorbeeld een alleenstaande moeder helpen bij het kleden van haar kinderen. Gelukkig ontvangt de stichting doorlopend veel mooie kleding waardoor er zonder al teveel moeite aan dergelijke verzoeken voldaan kan worden.

Hoepel Nijkerk

De stichting is jaren uitsluitend actief geweest in Hongarije. Sinds vorig jaar is ook een aantal projecten in Roemenië aan de activiteiten toegevoegd. Buiten de grote steden bestaat er in Roemenië een ongekende armoede. Vooral de zwakkeren in de samenleving ondervinden hiervan de gevolgen. De opvang van weeskinderen en de verzorging van ouderen laat structureel veel te wensen over.

In Roemenië werkt stichting Hoepel samen met een Nederlands echtpaar, Harmen en Janny Hulsman, die vroeger in Voorthuizen woonden. Naast het runnen van een groot akkerbouwbedrijf houden zij zich bezig met hulpverlening. Bij het akkerbouwbedrijf staat een grote hal die beschikbaar is om hulpgoederen in op te slaan. Vanuit deze hal worden hulpgoederen van stichting Hoepel verspreid naar de verschillende projecten. Vanuit Nederland wordt aangegeven welke goederen bestemd zijn voor welke projecten. Janny zorgt ervoor dat de goederen uiteindelijk op de plaats van bestemming terechtkomen. Daarnaast levert de stichting ook goederen voor projecten die door Janny zelf gesteund worden.

Het bestuur van stichting Hoepel wordt gevormd door Aalt Rakhorst, Corrie Mostert, Willy Rakhorst, Wil Guliker, Johan van de Broek en Hein Guliker. Een enthousiast team van mensen die veel voor anderen over hebben, gemotiveerd door de christelijke naastenliefde.

Op twee adressen kan kleding worden ingeleverd: Holkerweg 66 te Nijkerk en Van Noortstraat 27 te Nijkerkerveen. Ook kan men helpen door andere goederen voor hulpverlening beschikbaar te stellen.

Uiteraard is het mogelijk een gift te storten op rekening 40.72.35.183 ten name van Stichting Hoepel te Nijkerk. Donateur worden is ook mogelijk. Op de website www.stichtinghoepel.nl staat hoe dat kan.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een transport naar Roemenië. Totaal gaat het om ongeveer 65 m³ aan hulpgoederen. Volgens verwachting zullen deze goederen in de loop van april op hun eindbestemming aankomen. Er gaat onder andere een complete inrichting voor een gaarkeuken mee. Daarnaast gaan er zoals gebruikelijk ook weer veel kleding, schoenen, speelgoed, beddengoed en klein huishoudelijke artikelen mee.

Wilt u meer weten over de stichting of wilt u zien hoe het sorteren en inpakken er in de praktijk aan toe gaat, aarzel dan niet en laat dit weten. Dit kan via het contactformulier op de website (www.stichtinghoepel.nl) of via (033) 2470622.

Subcategorieën

Kerkelijke nieuws in de breedste zin van het woord afkomstig uit Nederland.,

 

Custom Search

De stad Nijkerk is het plaatselijke nieuwsblad in de gemeente Nijkerk.

In de Stad Nijkerk wordt regelmatig de pagina Geloven in Nijkerk gepubliceerd,

Deze pagina komt in samenwerking met de Nijkerkse Kerken tot stand.

De stad Nijkerk wordt wekelijks gratis huis aan huis verspreid.

De Stad Nijkerk onderscheidt zich van andere kranten door meer kwalitatief hoogwaardige artikelen op te nemen.

Custom Search

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |