Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Kerken van NICEA Nijkerk

NIJKERK - De kerken van Nijkerk werken samen in NICEA. Dit betekent Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten.

NICEA verzorgt maandelijks de pagina "Geloven in Nijkerk"  in de Stad Nijkerk. Ook organiseert NICEA jaarlijks de Sing in op het Plein en is betrokken bij de Huiskamer in de Nijkerkse binnenstad. Door op activiteiten te klikken leest u nog meer activiteiten van NICEA.

sitemap

Openstelling Grote Kerk Nijkerk

NIJKERK Nu de kerken op zondag hun deuren gesloten houden, is de Grote Kerk de komende tijd doordeweeks open voor een bezoekje. Iedereen die even de rust van het kerkgebouw wil ervaren, een moment van bezinning zoekt of een gesprek of gebed nodig heeft, is welkom onder de mooiste toren van Nederland.
 
Op alle werkdagen van de week is de Grote Kerk geopend van 10:30 tot 12:00 uur. Verdeeld over de dagen zijn de verschillende predikanten/kerkelijk werkers van de Grote Kerk aanwezig. Zij helpen bezoekers graag met een gesprek of gebed.
 
Natuurlijk gelden ook hier alle voorschriften van de overheid: blijf thuis bij griep- en/of verkoudheidsklachten, als u kwetsbaar bent of tot een risicogroep behoort. Houd bij uw bezoek altijd 1,5 meter afstand tot anderen.
 

Vespers Nijkerk

NIJKERK - De kerken in Nijkerk houden in de week voor Pasen vespers, korte vieringen rond het lijden en sterven van Jezus Christus. De vespers worden gehouden in de zogeheten ‘stille week’, de week in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen.

Op Goede Vrijdag staan kerken wereldwijd stil bij de smartelijke dood van Jezus Christus, Gods zoon, aan een kruishout. Volgens het getuigenis van de Bijbel stierf Jezus voor de zonden van de wereld, en stond Hij op de derde dag weer op – dat wordt gevierd met Pasen.

De korte vieringen worden van maandag 6 tot en met zaterdag 11 april gehouden in de Kruiskerk in het centrum van de stad Nijkerk, van 21.00 tot 21.30 uur. De vespers worden ook uitgezonden via de lokale omroep. Via de website www.a1mediagroep.nl. Klik op ‘Televisie- Kijk live – A1 Regio TV’.

De avondwijdingen bestaan uit een of meerdere Schriftlezingen, een overdenking, gebed en muziek. Ze worden verzorgd door predikanten van De Fontein, de Grote Kerk, de Kandelaar, de Kruiskerk, de Levensbron en de Opstandingskerk.

De vespers en de diensten zijn goede manieren om belangstellenden te bepalen bij de betekenis van de dood en opstanding van Jezus Christus. Van harte welkom!

Nieuwe WhatsApp-groep in Nijkerk.

NIJKERK- Er zijn in Nijkerk veel WhatsApp groepen. Veel groepen worden gebruik door vrienden en familie. Ook voor buurtpreventie zijn er veel Whats app groepen in gebruik. Annita Nederhand heeft pas het inititiatief genomen een WhatsApp groep op te richten voor christenen. Zij heeft deze WhatsApp groep de naam ‘kinderen van God’ meegegeven. Daarmee wordt direct aangegeven welke doelgroep deze WhatsApp groep op het oog heeft.

De app-groep is een hulpmiddel om elkaar elke dag op God te richten, om elkaar te laten weten dat God van ons houdt ‘no matter what’. Dat Hij ons kracht geeft om door te gaan en dat Hij er altijd voor ons is. Wil jij ook graag meer op God gericht zijn? Overweeg dan eens om ook deel te gaan nemen aan de WhattsApp groep kinderen van God.

De initiatiefnemer van de Whats App groep is Annita Nederhand. Zij is geboren en getogen in Nijkerk, 42 jaar, getrouwd en moeder van 3 tieners. Zij heeft lang in Bunschoten gewerkt. Daar zijn ze zo’n 6 jaar geleden begonnen met een soortgelijke app-groep. Als deelnemer van deze groep heeft Annita gezien hoe waardevol een app-groep kan zijn. Zij heeft gemerkt dat kerkmuren wegvallen en het christen zijn echt vorm krijgt. God heeft het in haar hart gelegd om ook zo’n app-groep aan te maken voor Nijkerk. Op dit moment zitten er ongeveer 45 mensen in de groep. De bedoeling is om de groep belangrijk te laten groeien.

Annita wil graag laten zien dat er ondanks mogelijke verschillen er een eenheid is in Jezus. Op deze basis kunnen we samenwerken om er voor inwoners van de gemeente Nijkerk te zijn. Hoe mooi zou het zijn als we zo elkaar om hulp kunnen vragen. Bijvoorbeeld wanneer iemand spullen of woonruimte nodig heeft. Maar ook de oproep om gebed mag in de Whats App groep aan de orde komen. Het doel is zo om ons geloof en vertrouwen te versterken en te laten zien dat onze God groot is. Elke dag komt er een bijbeltekst, een lied of een overdenking in de Whats app groep aan de orde. Ieder die wat wil plaatsen tot eer van God is hier vrij in.

Annita is er van overtuigd dat op deze manier Gods licht kan worden uitgedragen in Nijkerk. De app-groep is voor iedereen die God een plaats wil geven in zijn / haar leven en die woont of werkt in Nijkerk, Hoevelaken, Nijkerkerveen, de buurtschappen, of op een andere manier verbonden is met Nijkerk. Wilt u ook deelnemen aan deze app-groep, of heeft u nog vragen, dan kunt u dit laten weten door een mailtje of appje naar mij te sturen. Mijn gegevens zijn: 06-38312650.

grote kerk nijkerk

Hip helpt

NIJKERK – Twee op de vijf volwassenen in Nederland voelt zich eenzaam. In de wintermaanden is dit gevoel vaak extra aanwezig. Eenzaamheid is geen probleem van de grote steden waar niemand naar elkaar omkijkt, helaas niet.

Gelukkig zijn de cijfers in Nijkerk net wat beter dan op een aantal andere plekken in Nederland, maar desondanks zijn er ook in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken veel mensen die eenzaam zijn. Of sociaal geïsoleerd. Eenzaamheid wordt soms afgedaan als een gevoel, maar sociaal isolement is een feit. Een periode niemand om je heen hebben die tijd en aandacht voor je heeft, het komt helaas steeds meer voor. En op bepaalde momenten laat het gebrek aan iemand om je heen, laten we het maar gewoon eenzaamheid noemen, zich enorm voelen.

 “Juist op al die dagen dat er helemaal niemand is. Je hebt best wel eens vragen of iets dat je erg treft, maar je kan het dan met niemand delen.”

Dat is één van de grote problemen als je eenzaam bent, je kunt het niet delen, terwijl je dat wel graag wilt. Want zeg nou zelf: met iemand kunnen praten over iets wat je bezig houdt, of dat nu iets positiefs of iets negatiefs is, hebben we allemaal soms nodig. En samen eten of koffie drinken is veel leuker dan alleen, toch?

HipHelpt zet zich in tegen deze eenzaamheid in onze gemeente. We proberen niet al te oplossingsgericht te zijn, maar willen vooral aandacht geven, aanwezig zijn, luisteren. In deze periode doen we dat door buurtgenoten met elkaar te verbinden. Samen een bakje koffie drinken, een spelletje doen of een wandeling maken. Dat kan wat licht brengen bij iemand in deze donkere dagen. Er zijn al veel mooie voorbeelden langs gekomen de afgelopen tijd!

Eén bezoek met wat gezelligheid en aandacht kan voor iemand een lichtpuntje zijn in deze donkere dagen.

Hoe werkt het? Misschien herken je je wel in deze eenzaamheid en wil je graag dat er iemand bij jou langs komt voor wat gezelligheid. Het kan best zijn dat je een drempel ervaart. Zijn er echt mensen die hiervoor hun tijd en energie beschikbaar stellen? Kan ik me zomaar aanmelden voor het krijgen van een bezoekje? Probeer het gerust eens, en meld je aan op hiphelpt.nl/metaandacht of bel met de helpdesk op 033-2022681. Wij matchen je met iemand die je graag wat aandacht en gezelligheid wil geven.

Over HipHelpt. HipHelpt brengt hulpvragers in contact met hulpbieders in de wijk, die graag iets voor hun medemens willen betekenen. Kijk voor meer info op www.hipnijkerk.nl of bel met 033-2022681.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter